KRIMH – A tale left untold

~A tale left untold

Dawn shatters the dread of night
sunlight diffuses and burns so bright
No it was not a dream at all
to remember devours my soul

Hard to tell when it began it was a long descend
but does it really matter now that all came to an early end?
Memories tend to deceive and paint a pretty lie
but long forgotten are the days when we just didn´t want to try
when silence suffocated and we could not make things right again.

I open my eyes when nothing is said and done here tonight
and hearts become cold
I swallow my pride we knew in the end it would not suffice
a tale left untold

Dawn shatters the dread of night
we still bear the scars of this fight
no more burdens, no more pain
no more hatred and fierce disdain

It´s time to let it go
time to heal and grow
because all I really know
is we deserve to be whole again

~Príbeh ostáva nedopovedaný

Úsvit rozbíja strach z noci.
Slnečné svetlo sa rozplýva a páli tak jasne.
Nie to nebol vôbec sen.
Spomenúť si zožiera moju dušu.

Ťažko povedať, kedy to začalo, bolo to dlhy pád.
Ale skutočne teraz záleží na tom, že všetko prišlo k náhlemu koncu?
Spomienky majú tendenciu miasť a maľovať krásnu lož.
Ale  dni, keď sme to práve nechceli skúsiť, sú dávno zabudnuté.
Keď ticho dusilo a my sme opäť nedokázali urobiť veci správne.

Otváram oči, keď  dnes večer nič nie je povedané a dokončené.
A srdce chladne.
Prehltol som svoju pýchu, o ktorej sme vedeli, že tá nakoniec nepostačí.
A príbeh ostáva nedopovedaný

Úsvit rozbíja strach z noci.
Stále nesieme jazvy tohto boja.
Už žiadne ďalšie bremená, už žiadna ďalšia bolesť.
Už žiadna nenávisť a zúrivé opovrhnutie.

Je čas nechať to ísť.
Čas na liečenie a rast.
Pretože všetko, čo naozaj viem,
je že si zaslúžime byť znova celiství.