Anathema – The Beginning And The End

~The Beginning And The End

Inside this cold heart is a dream
that’s locked in a box that I keep
buried a hundred miles deep
deep in my soul in a place that’s surrounded by aeons of silence

And somewhere inside is the key
to everything I want to feel
but the dark summer dawns of my memory
are lost in a place that can never be

Can someone please show me the way?
Can someone please help me?
Because I cannot see
The silence is raging!
Silence is raging

Silence, silence
Fade into silence
Memory, memory

Inside is the key to memory

~Začiatok a koniec

Vnútri tohto chladného srdca je sen
ktorý je zamknutý v krabici ktorú strážim
zakopaný sto míľ hlboko
hlboko v mojej duši na mieste, ktoré je obklopené vekmi ticha

A niekde vnútri je kľúč
ku všetkému, čo chcem cítiť
ale tmavé letné svitania mojej pamäti
sú stratené na mieste, ktoré nikdy nemôže existovať

Môže mi prosím niekto ukázať cestu?
Môže mi prosím niekto pomôcť?
Pretože já nevidím
Ticho zúri!
Ticho zúri

Ticho, ticho
Zmizne do ticha
Pamäť, pamäť

Vnútri je kľúč k pamäti