Before the Dawn – Crush

~Crush
I crushed my self fairly well today
with no respect needless to say
I feel my worries are to stay
yes and still
you can find some hope in me I wonder

Today it shows the more I know
Today it shows the more I know

If I can’t see myself too clear
if I malfunctioned from this fear
do you repair this broken soul?
yes I am tired
take my hand and we rest a while for moment

Today it shows the more I know
Today it shows the more I know

~Drvenie
Dnes som sa celkom dobre zdrvil.
Bez rešpektu, zbytočne hovoriť.
Cítim, že moje starosti ostávajú.
Áno a stále vo mne môžeš nájsť nejakú nádej?
Zaujímalo by ma.

Dnes sa ukazuje viac ako viem.
Dnes sa ukazuje viac ako viem.

Ak sa nevidím príliš jasne,
ak som zlyhal z tohto strachu,
Opravíš túto rozbitú dušu?
Áno, som unavený.
Vezmi ma za ruku a odpočiňme si na chvíľu.

Dnes sa ukazuje viac ako viem.
Dnes sa ukazuje viac ako viem.