Before the Dawn – My Room

~My Room

Come inside in to my room, seems like ages I’ve awaited you
One more time in this room like friends
Moments passed a thousand times, we stood still frozen from the lies
Moments passed a thousand times

Once I made my monsters die I can rest my thoughts tonight
This what seems to be all wrong is right once I made my monsters die

This my friend is to be last of times when I meaning you
Step aside just to see reasons
Selfish thoughts become the needs, prepair what needed to be like new
And many times I needed you

Once I made my monsters die I can rest my thoughts tonight
This what seems to be all wrong is right once I made my monsters die

In my room we can hide all
In my room we can hide all

Come inside in to my room, seems like ages I’ve awaited you
One more time in this room like friends
Moments passed a thousand times, we stood still frozen from the lies
Moments passed and now it’s time

In my room we can hide on
In my room we can hide on
In my room we can hide on
In my room we can hide on

~Moja izba

Vstúp do mojej izby, očakávam ťa zdá sa už veky.
Ešte raz v tejto izbe ako priatelia.
Okamihy pominú tisíce krát, ostali sme zmrznutý od lží.
Okamihy pominú tisíce krát.

Akonáhle som zahubil svojich démonov, môžem dnes večer dovoliť odpočinúť svojim myšlienkam.
To, čo sa zdalo všetko nesprávne, je správne akonáhle som zahubil svojich démonov.

Toto, priateľ môj, je posledný krát, čo ťa spomínam.
Ústup stranou, len aby bolo vidieť dôvody.
Sebecké myšlienky sa stali nevyhnutnosťou pripravujúce potrebné aby som sa stal novým človekom
a veľa krát som ťa potreboval.

Akonáhle som zahubil svojich démonov, môžem dnes večer dovoliť odpočinúť svojim myšlienkam.
To, čo sa zdalo všetko nesprávne, je správne akonáhle som zahubil svojich démonov.

V mojej izbe môžeme skryť všetko.
V mojej izbe môžeme skryť všetko.

Vstúp do mojej izby, očakávam ťa zdá sa už veky.
Ešte raz v tejto izbe ako priatelia.
Okamihy pominú tisíce krát, ostali sme zmrznutý od lží.
Okamihy pominú a už je čas.

V mojej izbe sa môžeme skryť.
V mojej izbe sa môžeme skryť.
V mojej izbe sa môžeme skryť.
V mojej izbe sa môžeme skryť.