Wolfheart – Last of All Winters

~Last of All Winters

Deserted and still
Somber woods forsaken and lifeless
Starless is the sky
Fallen is the wrathful fire from above

No distant voice in the air
Winds carry only silence
No roar from the north
A howl from afar

Last of all Winters
Came without a Fall
Cold aeon eternal

Reaching deeper than ever before
World of fire
Frozen to the core

~Posledná zo všetkých zím

Opustené a pokojné
temné lesy opustené a bez života
Bezhviezdne je nebo

Padlý je oheň zlosti
Žiadny vzdialený hlas vo vzduchu
Vetry nesú iba ticho
Žiadny rev zo severu
vytie z diaľky

Posledná zo všetkých zím
prišla bez jesene
Chladný vek večnosti

zasahuje hlbšie než kedykoľvek predtým
svet ohňa
zmrazený do jadra