JINJER – Pisces

~Pisces

Step forward and meet a new sunrise
A coward is shivering inside
Today I’ll be a friend of mine
Who swallows suffering with smile
I drew a different reality
With unconditional loyalty
Ego hardly can be piqued
Cause I’m selfless

Scale armour blaze
Virgin innocence
One being brings life
Another runs for death

No promises I ever give
Don’t rely on me and I won’t deceive
The beginning or the end you can’t tell
When I wave my fin and shake my tail
I grew in different normality
With unblamable morality
Hooks and nets are there for me
But I’m skittish

Neptune’s child shivering inside
Drowns in the liquid gold
Cherished his life to the underworld
Meet me flashing when winter cries

Pisces swimming through the river
All their life against the stream
Searching for a hook to catch on and see their sun beam
Then suffocate in painful tortures
On cutting tables of callous men
Under a knife of handsome butchers
Emeralds are ripped away

~Ryby

Vykroč vpred v ústrety novému svitaniu
Zbabelec sa trasie vnútri
Dnes si budem priateľom
ktorý prehltne utrpenie úsmevom.
Vytvorila som si odlišnú realitu
s bezvýhradnou vernosťou.
Ego môže byť ťažko urazené,
pretože nie som sebecká.

Pancier planie
Panenská nevinnosť
Jedna bytosť prináša život
druhá beží pre smrť

Nikdy nič nesľubujem.
Nebuď na mne závislý a ja nebudem klamať.
Nevieš povedať či je začiatok alebo koniec
keď mrsknem plutvou a zavrtím chvostom.
Vyrástla som v odlišnej normálnosti
s dokonalou morálkou.
Háčiky a siete tu na mňa čakajú,
ale ja som plachá.

Neptúnove dieťa sa vnútri chveje
Topí sa v tekutom zlate
Opatruje svoj život podsvetiu
Vidíš ma žiariť keď zima volá

Ryby plávajú riekou
celý život proti prúdu.
Hľadajú háčik na ktorý sa chytiť a vidia ich slnečné paprsky.
Potom sa dusia bolestivým mučením
na rezných stoloch bezcitných mužov.
Pod nožom krásnych mäsiarov
smaragdy sú odtrhnuté.