Omnium Garherum – The Unknowing

~The Unknowing

Hey brother
Make way for patience
Or there is a chance
To breath through frustration

Pick it up
Fill it up
Not splashing a single drop
There is a lot of peace
Tranquility
On the calm surface of the heart

Hey sister
Have you been the drama?
It becomes more severe
Every time you fall from grace

A strain of history
Heavy on the shoulders
And the world
It moves forever on

And after the mourning
Morning has gone
It is time again
To journey towards home
The perpetual flame is ever waiting
For the one who sees
All that is done

At last no reason, a sensation
To slay anymore
The silent hounds are all asleep
And the world it moves forever on
Here
On the calm surface of the heart

~Nevedomé

Hej brácho, otvor cestu trpezlivosti.
Alebo je tu možnosť dýchať skrz frustráciu.
Zdvihni ju!
Naplň ju!
Nevylej ani jedinú kvapku!
Tam je veľa mieru, pokoja.
Na pokojnom povrchu srdca.

Hej sestra, bola si niekedy v nešťastí?
Stáva sa bolestivejším vždy, keď vypadneš z milosti.

Napätie z minulosti ťažké na ramenách.
A svet sa točí ďalej na veky.

A po smútku ráno odišlo.
Je opäť čas na cestu domov.
Večný plameň neustále čaká na toho kto uvidí,
že všetko je dokončené.

Konečne žiadny dôvod, pocit
zabíjať nikdy viac.
Tiché lovecké psy zaspali
A svet sa točí ďalej na veky.
Na pokojnom povrchu srdca.