Hallatar – My Mistake

~My Mistake

Into the future of my days i look through all the gates
Where I’ve blocked the way due to my mistakes
But if a circle cannot break then why don’t I feel safe
When I see what I eventually will have to face?

When day turned into night I lost my way
All the signs were so bright that I went blind to one detail

I would break the silence if in all this they call life I make my way

Its a lot to undertake, clear the way from my mistake
Open lines to all that pain In the dream I’m wide awake
But in their eyes I seem to fade
How can I explain?

This fortress made of ice will break some day
From the waters we’ll rise again
From the waters like razorblades

When day turned into night I lost my way
All the signs were so bright that I went blind to one detail

I would break the silence if in all this they call life I make my way

~Moja chyba

Do budúcnosti mojich dní pozerám cez všetky tie brány
kde som si zatarasila cestu svojimi chybami.
Ale ak sa tento kruh nedá prelomiť, prečo sa potom necítim v bezpečí,
keď vidím, čomu nakoniec budem čeliť?

Keď sa deň zmenil na noc, zišla som z cesty.
Všetky znamenia boli tak jasné, že som prehliadla jeden detail.

Prelomila by som mlčanie, ak v tomto všetkom, čo oni volajú život naplním svoju cestu.

Je treba mnoho spraviť, vyčistiť moju cestu od chýb,
otvoriť prepojenia na všetkú tú bolesť vo sne celkom bdelá.
Ale v ich očiach zdám sa že vädnem.
Ako to môžem vysvetliť?

Táto ľadová pevnosť jedného dňa padne.
Z vôd opäť povstaneme,
z vôd ako britvy!

Keď sa deň zmenil na noc, zišla som z cesty
Všetky znamenia boli tak jasné, že som prehliadla jeden detail.

Prelomila by som mlčanie, ak v tomto všetkom, čo oni volajú život naplním svoju cestu.