Swallow the Sun – Doomed to Walk the Earth

~Doomed to Walk the Earth

Love is lost but not forgotten
I keep repeating to myself every day
Too many times I have seen
Autumn leaves turn to snow
Flowers wither to dust
But I promise They will suffer well
Cursed be the day
When they took her away and left me to bleed to death
Too many times since then
I have seen all beauty die
And the lakes turn to ice
But I swear I will have my revenge
I wander between two worlds
No one can see me
They just feel my cold breath behind their backs
No redemption for the lost souls
I am doomed to walk the Earth
But I swear I will put them to eternal sleep
Then I can leave…

~Odsúdený kráčať po Zemi

Láska je stratená, ale nie zabudnutá.
Opakujem si každý deň.
Príliš často som videl
zmeniť sa jesenné lístie na sneh,
kvety uschnúť na prach.
Ale sľubujem, že budú trpieť poriadne.
Prekliaty bude deň,
kedy ju vzali preč a nechali ma vykrvácať na smrť.
Príliš veľakrát od tej doby
som videl všetku krásu umrieť.
A jazerá sa premieňajú na ľad.
Ale prisahám, že sa pomstím.
Putujem medzi dvoma svetmi.
Nikto ma nemôže vidieť.
Cítia len môj studený dych za chrbtom.
Žiadne vykúpenie pre stratené duše.
Som odsúdený kráčať po Zemi
Ale prisahám, že ich uložím k večnému spánku.
Potom môžem odísť …