Swallow the Sun – Servant of Sorrow

~Servant of Sorrow

Memories start to fade, only a gray thought of something
Was it even me?
All the scars remind me I was somewhere
Forgotten you were so don’t dare to rise
Stay in your tomb, whoever you were

I washed myself with pain a long time ago
So deep that nothing can reach me

These deep shadows of my heart, crushing pain
It follows in voices, the rooms, the garden
Leaving me to bleed the truth of it all

Who ever is sentenced to love will bow down as a servant of sorrow

Searching memories of the days of light
It will kill me, even a touch of warmth
But I long for it more
Than the stone I’ve turned to

Alone in this castle, in these halls of gloom
An old shape, once a brave man
Now the servant of sorrow

~Služobník zármutku

Spomienky blednú, iba šedá myšlienka na niečo.
Bol som to ja?
Všetky jazvy mi pripomínajú, že som niekde bol.
Bol si zabudnutý, tak sa neopovažuj povstať.
Zostaň v tvojej hrobke, ktokoľvek si bol.

Vykúpal som sa bolesťou tak dávno.
Tak hlboko, že ma nič nedosiahne.

Tieto hlboké tiene môjho srdca, zdrvujúca bolesť
nasleduje v hlasoch, v izbách, v záhrade.
Necháva ma krvácať pravdu o tom všetkom.

Ktokoľvek je odsúdený milovať pokloní sa ako služobník zármutku.

Hľadajúc spomienky na svetlé dni
zabíja ma, aj len dotyk tepla.
Ale túžim po tom viac
ako kameň na ktorý som sa zmenil.

Sám v tomto hrade, v týchto sieňach temnoty.
Stará tvár, kedysi statočný muž
Teraz služobník zármutku.